Pytania? Zadzwoń
Darmowa dostawa od 100,00 zł

Polityka Prywatności i plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Insoles.pl prowadzony pod adresem domeny www.insoles.pl (dalej zwaną Witryną) przez MAROL BIS Sp. z o.o., z siedzibą w Wiaderno 338, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, (dalej zwaną Sprzedawcą).

Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

W jakim celu potrzebne nam są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celach takich jak:

 • Składanie zamówień w Witrynie.
 • Prowadzenie indywidualnego konta klienta.
 • Wysyłanie do Ciebie informacji na temat produktów.
 • Uczestnictwo w społecznościach internetowych.
 • Pomoc w rozwijaniu naszej oferty.
 • Przechowywanie Twoich preferencji na potrzeby przyszłych zamówień.
 • Wysyłanie do Ciebie indywidualnych wiadomości, ofert specjalnych i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań w oparciu o udostępnione nam informacje oraz o informacje zgromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie i innych podobnych technik związanych z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron/mediów społecznościowych/blogów.

Jakie dane osobowe może gromadzić sklep?

Dane osobowe gromadzone są na dwa sposoby, automatyczny i podczas rejestracji i dokonywania zakupów.

 1. Dane osobowe zbierane automatycznie szerzej omówione są w dziale „Polityka dotycząca wykorzystania cookies”
 2. Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów:
  • Nazwisko i imię
  • Adres kupującego
  • Adres dostawy, jeśli jest inny niż kupującego
  • Adres poczty elektronicznej
  • Numer telefonu

Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz nie zbędne do złożenia zamówienia w Witrynie. W każdej chwili użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany swoich danych osobowych, a także złożyć wniosek do Sprzedawcy o usunięcie jego konta. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych klienta. Nie ma możliwości odtworzenia konta.

Newsletter

Jeśli odwiedzający Witrynę wyraził zgodę poprzez zapisanie się do Newslettera, podany przez niego e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Insoles.pl.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Udostępnianie informacji:

Dane podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych Nazwa zbioru Cel powierzenia Zakres powierzenia

IAI Spółka Akcyjna

Aleja Piastów 30

PL-71-064 Szczecin

Klienci Świadczenie usługi hostingu
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Nazwa firmy
 4. Adres e-mail
 5. Adres zamawiającego
 6. Adres dostawy
 7. Numer telefonu
 8. NIP
 9. Adres IP

Kancelaria Doradztwa Podatkowego G. Niewiadomska, J. Niewiadomska-Cyran, J. Cyran s.c.

ul. Północna 4a

97-225 Ujazd, k. Tomaszowa Maz., woj. łódzkie

Klienci Prowadzenie księgowości
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres
 5. Adres e-mail
 6. Nazwa firmy
 7. NIP

Broker - ARTION GROUP Artur Czyrkowski

ul. Jarzębinowa 42

20-141 Lublin

Klienci Realizacja zamówienia - dostarczenie produktów
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres
 5. Adres e-mail
 6. Nazwa firmy
 7. NIP

Poczta Polska Spółka Akcyjna

ul. Rodzin Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Klienci Realizacja zamówienia - dostarczenie produktów
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres
 5. Adres e-mail
 6. Nazwa firmy
 7. NIP

Firma kurierska – InPost S.A

ul. Malborska 130

30-624 Kraków

Klienci Realizacja zamówienia - dostarczenie produktów
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Numer telefonu
 4. Adres
 5. Adres e-mail
 6. Nazwa firmy
 7. NIP

GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

ul. Arkońska 6, budynek A3

80-387 Gdańsk

Klienci Wysyłka newslettera
 1. Imię
 2. Nazwisko
 3. Adres e-mail

Ceneo.pl Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

Klienci

Zbieranie opinii klientów

Klient,który dokonał zakupu w sklepie Insoles.pl po wyrażeniu przez niego zgody na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Ceneo.pl z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Insoles.pl i Ceneo.pl swoich danych osobowych otrzyma ankiety na temat jego opinii dotyczącej dokonanej transakcji w sklepie Insoles.pl w ramach Programu Zaufane Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 1. Imię
 2. Adres e-mail

O ile Państwo wyrazili zgodę na otrzymanie newslettera drogą elektroniczną przez MAROL BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Wiadernie 338 zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na bok@insoles.com.pl

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jeśli prawo będzie od nas wymagać uzyskania Twojej zgody lub jeśli stwierdzimy, że w danej sytuacji uzyskanie takiej zgody będzie uzasadnione, nie udostępnimy Twoich danych osobowych bez uprzedniego uzyskania takiej zgody.

Certyfikat SSL

Troszcząc się o poufność przekazywanych nam danych stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Protokół SSL to zabezpieczenie, które pozwala na zaszyfrowanie przesyłanych danych w relacji klient/sklep. Zapewnia on brak możliwości przechwycenia danych przez osoby trzecie. Jest gwarancją braku dostępu do państwa imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu czy adresu e-mail przez osoby niepowołane. Szyfrowanie obejmuje dane osobowe przekazywane nam podczas składania zamówienia oraz e-mail w przypadku zapisania się do newslettera Insoles.pl

Wydawcą certyfikatu dla Insoles.pl po wcześniejszym sprawdzeniu autentyczności sklepu, jest Unizeto Technologies S.A.

Certyfikaty CERTUM SSL - gwarantują bezpieczeństwo danych przesyłanych drogą elektroniczną oraz potwierdzają wiarygodność stron internetowych (serwerów WWW). Stosowanie certyfikatów SSL jest zalecane przez GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i stanowi wypełnienie obowiązku ochrony transmisji danych osobowych, jaki na właścicieli stron WWW nakłada Ustawa o ochronie danych osobowych.

Prawa przysługujące odwiedzającym Witrynę.

W każdej chwili użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich danych osobowych po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła.

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w dowolnym momencie mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia Twoich praw zachęcamy do kontaktu pod adresem email: bok@insoles.com.pl. W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.

Uwagi i zastrzeżenia:

Niniejsza wersja Polityki prywatności obowiązuje od 24.05.2018 r.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem: bok@insoles.com.pl

najlepsze_sklepy_internetowe

 

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

 

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez MAROL BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Wiaderno 338, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

I. Definicje
 1. Administrator - oznacza MAROL BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wiaderno 338, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000589938, NIP: 7732477449, Regon: 363160076, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie insoles.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
   • IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   • V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   • I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   • III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych
   • i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • I) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA; Polityka prywatności:https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl]
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • I) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie; Polityka prywatności: https://www.idosell.com/pl/corp/privacy/policy/polityka-prywatnosci-i-bezpieczenstwa-iai-s-a/]
   • II) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl]
   • III) Smartsupp[administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o.; Polityka prywatności: https://www.smartsupp.com/help/privacy/]
   • IV) Smartlook[administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o.; Polityka prywatności: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/]
  3. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • I) Google Adwords [Google Inc z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl]
  4. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
   • I) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/update]
   • II) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl]
   • III) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL]
   • IV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full]
  5. Wykorzystania serwisów e-commerce w celu popularyzacji produktów:
   • I) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; Polityka prywatności: http://info.ceneo.pl/regulamin#regulamin-7-prywatnosc]
   • II) Nokaut.pl [administrator cookies: Sales Intelligence S.A.; Regulamin: http://www.nokaut.pl/nowy-regulamin/internauta.html; Polityka Cookies: http://www.nokaut.pl/polityka-cookies.html]
   • III) Okazje.info.pl [administrator cookies: Grupa Okazje Sp. z o.o.; Polityka prywatności: https://dlasklepow.okazje.info.pl/regulamin/]
  6. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • I) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy]
   • II) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl]
   • III) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; Polityka prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/update]
   • IV) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL]
   • VI) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA; Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy]
  7. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • I) Ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; Polityka prywatności: http://info.ceneo.pl/regulamin#regulamin-7-prywatnosc]
  IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
pixel